diumenge, 30 de novembre de 2008

La piscina desalojada.


Fuente: EUROPA PRESS
La piscina municipal de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) tuvo que ser desalojada esta mañana por la caída de varias placas del techo al agua y al suelo, después de que una viga de madera cediera parcialmente, según explicaron a Europa Press los Bomberos de la Generalitat. El Ayuntamiento ha decidido cerrarla hasta el 9 de diciembre.

Los bomberos vaciaron la piscina de agua con una motobomba y apuntalaron la estructura del edificio, inaugurado recientemente. Al parecer, una viga de madera situada justo encima de la piscina grande se resquebrajó y cedió parcialmente, lo que hizo caer dos placas del techo, que no hirieron a nadie, ya que no había nadie en la piscina. Según fuentes municipales, todavía se desconocen las causas del siniestro, que se deberán investigar a partir de un peritaje.

Los hechos se produjeron sobre las 9.30 de la mañana, cuando había unos 30 usuarios en la instalación, según explicó a Europa Press el concejal de ICV-EUiA Manel Martínez. Al lugar se desplazaron siete dotaciones de bomberos.

Al lugar de los hechos se desplazaron siete dotaciones de Bomberos de la Generalitat que evacuaron como medida preventiva todo el complejo. Los bomberos vaciaron la piscina de agua con una motobomba y apuntalaron la estructura del edificio.

Según fuentes del Ayuntamiento, el cierre del complejo municipal de piscinas será notificado por carta a todos sus usuarios. Durante el cierre, el consistorio realizará un peritaje para determinar las causas del siniestro y garantizar la seguridad de todo el edificio. Como consecuencia del siniestro, se ha tenido que suspender un partido de waterpolo entre el CN Sant Feliu y el CN Barcelona.

El complejo municipal de piscinas se inauguró a principios de 2007. Durante las obras se produjeron problemas de construcción como filtraciones de agua.

http://noticias.hispavista.com/sociedad/sucesos/20081130151959/cierran-la-piscina-municipal-de-sant-feliu-de-llobregat-barcelona-por-la-ca-da-de-placas-del-techo/

dissabte, 29 de novembre de 2008

Préstamos Plan Avanza.

La Secretària d'Estat de telecomunicacions i per a la societat de la informació del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ofereix crèdits amb un interès del 0% per finançar a les famílies l'adquisició d'equips informàtics i connexió a Internet. Des de l'ampa creiem que és una bona manera d'adquirir ordinadors,material informàtic i posar-nos al dia en les noves tecnologies.

Préstamo Ciudadanía Digital
Prestamos Jóvenes y Universitarios

Para obtener los préstamos Plan Avanza los pasos a seguir son los siguientes:

1.- Acudir a la entidad bancaria para la concesión del préstamo.


Se debe presentar:


a. Hoja de solicitud cumplimentada y firmada. La hoja está disponible en la entidad de crédito.

b. Documento identificativo: (DNI o pasaporte; tarjeta o certificado de residencia en caso de extranjeros).


El listado de entidades financieras suscritas lo puede consultar aquí.


IMPORTANTE


Según el Convenio firmado con las Entidades Financieras éstas no pueden exigir domiciliacion de nomina o cobrar cantidad alguna en concepto de comisiones, tales como apertura, estudio o disponibilidad ni garantías hipotecarias ni dinerarias, ni cobrar una correduria de comercio.


En el caso de que el banco le quiera cobrar alguna de estas cantidades, les rogamos que obtenga del banco esta petición por escrito, para así poder dar curso a una queja formal al banco.


Si el banco insiste, envíenosla por mail a la dirección planavanza@mityc.es, y se remitirá al ICO, para que ellos actúen en defensa de sus intereses.


2.- Aprobado y concedido el préstamo comprar el ordenador. En caso de que no se cuente con conexión a Internet de banda ancha (incluye conexión con tarjetas 3G), contratar dicho servicio.


Si ya se posee un alta en ADSL, no es necesario ser titular de dicha linea, solo seria necesario demostrar que la dirección postal donde se va a instalar el ordenador coincide con la direccion postal del titular de linea.


Para mantener las condiciones beneficiosas del préstamo, se está en la obligación de presentar la factura de compra y justificante de conexión de banda ancha en la entidad bancaria en un plazo máximo de 4 meses.


Estos prestamos están en vigor hasta diciembre de 2010 o hasta que se agoten los fondos.


dijous, 20 de novembre de 2008

25-N.Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona.

Educar en la igualtat i el respecte és educar contra la violència.

Actualitzat 26.Nov.2008.
M'ho va demanar una mare que no ha volgut donar el seu nom,no importa,aquí tens la cançó.*La violencia en el hogar es la forma más generalizada de maltrato de la mujer en el mundo,independientemente del origen étnico, la educación, la clase social y la religión.*Dia a dia el nombre de dones que sofrixen maltractaments,no només físics, sinó verbals, psicològics, sexuals i laborals, augmenta. Per descomptat, aquests maltractaments no només es donen en l'edat adulta sinó que poden donar-se en qualsevol etapa de la vida d'una dona. I el silenci, per descomptat, no ajuda.

Parlem d'un dret fonamental de qualsevol ésser humà, del dret de poder viure en pau, per això hem d'assegurar-nos que qualsevol tipus d'atac contra les dones sigui castigat amb severitat.

L'educació ha de ser part de la solució. La bona educació, l'educació en valors pot ser element clau a l'hora de solucionar tan greu problema. La societat, com l'educació, no pot ser element passiu de la situació.

El Dia Internacional Per a L'Eliminació de La Violència contra la Dona és alhora un dia trist i emotiu. Trist perquè són moltes les dones que áun sofrixen i esperançador perquè cada dia la societat és més conscient i atorga un major suport a aquestes víctimes.

(+)http://cultura.gencat.net/bpt/actual/docs/violencia.pdfNo és tasca fàcil eradicar els estereotips culturals i socials heretats del tradicional model patriarcal que vinculen a l'home amb la idea de la força i a la dona amb la de la submissió.

Tampoc ha estat fàcil arribar al grau de conscienciació social que existeix avui. Fins a fa relativament poc, la violència en l'àmbit de la parella s'entenia com un problema de portes endins en el qual ningú s'havia d'immiscuir.

Avui, gran part de la societat és conscient que no es pot ni s'ha de mirar cap a altre costat.

dimecres, 19 de novembre de 2008

QUÈ ÉS EL QUE REBUTGEM DEL PROJECTE DE LLEI?


http://www.lleieducacio.cat/
Una vegada llegit el projecte de llei, hem arribat a la conclusió de que hi estem en contra perquè...

· No assegura la igualtat de drets i deures de tots els centres sostinguts amb fons públics ja siguin públics o concertats ni l’accés i distribució equitativa de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

· No assegura la gratuïtat de l’escolarització ni regula la limitació dels preus públics de les activitats complementàries.

· No garanteix que el model d’atenció a la infància 0-3 anys es desenvolupi amb qualitat i universalitat.

· No desenvolupa una concepció de l’educació al llarg de la vida

· No consolida un model basat en la participació i la implicació social en l’educació.

· No hi ha un comprimís suficient de finançament

· Ni dóna solució als problemes reals de l’educació del nostre paísQUÈ DEMANEM QUE INCORPORI AQUEST PROJECTE DE LLEI?

Reivindiquem d’aquesta Llei solucions possibles per als problemes de l’educació:


· Increment d’inversió educativa fins arribar al 6% del PIB.

· Compromís de les administracions amb l’escola pública com a eix i referent de la qualitat del servei públic de l’educació.

· Escolarització de tot l’alumnat amb criteris de qualitat i equitat entre tots els centres sostinguts amb fons públics.

· Gratuïtat efectiva de l’ensenyament obligatori.

· Reducció de les ràtios alumne/grup

· Dotació dels recursos necessaris als centres per atendre tot l’alumnat en funció de les seves necessitats.

· Implicació de les famílies en els processos educatius.

· Construcció de nous equipaments escolars i dignificació i manteniment del centres existents

· Ampliació de la xarxa de centres educatius, incrementant el nombre de centres públics, amb una planificació acurada de les necessitats reals.DEFENSEM UN SISTEMA EDUCATIU QUE CONTRIBUEIXI A LA COHESIÓ SOCIAL, L’EQUITAT I LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE TOTA LA CIUTADANIA, QUE COMPENSI LES DESIGUALTATS SOCIALS, ECONÒMIQUES I CULTURALS.

Les organitzacions sindicals, les associacions de pares i mares, els moviments de renovació pedagògica i organitzacions d’estudiants, estem a favor de presentar les següents esmenes conjuntes per a millorar la llei.

ESMENES:

a) El servei públic d’educació.

El caràcter públic i gratuït de l’educació, definit com un dret de ciutadania i on tots els centres que siguin finançats amb fons públics garanteixin condicions de igualtat i equitat per atendre a tot l’alumnat.

· Millorant els instruments per garantir l’escolarització equilibrada.

· Garantint la qualitat educativa amb ràtios adequades, i condicions materials i recursos professionals adequats per a la inclusió educativa i l’atenció a la diversitat.

· Compromís de l’administració educativa de fer, de l’escola pública, referent de qualitat del servei públic d’educació de Catalunya.b) La participació de tots els sectors implicats en l’educació garantint la participació democràtica dels professionals de l’educació, mares i pares i alumnat i personal d’administració i serveis.


c) El finançament de l’educació.

El compromís d’arribar al 6% del PIB ha de ser recollit per la Llei i assumit pel Parlament. Per garantir la cohesió social i el desenvolupament econòmic, l’educació ha de ser una prioritat i s’ha d’avançar en la seva gratuïtat i en la seva millora.


d) Laïcitat.

L’educació pública s’ha de sustentar en els valors democràtics, de respecte, solidaritat, i de lliure pensament, on totes les opcions religioses i ideològiques es puguin expressar de forma lliure i responsable.


AJEC – CCOO - FAPAC – FAPAES – MRP - UGT

dilluns, 17 de novembre de 2008

Solucions a l’Educació, ja !

Com ja deveu saber, en aquests moments es troba en tràmit parlamentari el projecte de Llei d’Educació de Catalunya (LEC).

Aquest projecte de llei ha arribat al Parlament de Catalunya sense el consens necessari de la Comunitat Educativa.


Demanem al Parlament de Catalunya que abans de prendre cap decisió sobre el projecte de Llei d’Educació de Catalunya i sobre el pressupost del Departament d’Educació per al 2009 tingui en consideració la situació general de l’educació al nostre país i conegui els problemes reals que pateix.


A més, us preguem que tingueu en compte les consideracions següents, que també subscrivim.


• Defensem un servei públic educatiu, laic, democràtic i participatiu i de qualitat, que garanteixi el caràcter públic i gratuït de l’educació, definit com un dret de ciutadania i on tots els centres que siguin finançats amb fons públics garanteixin condicions d’igualtat i equitat per atendre tot l’alumnat.

• L’educació de Catalunya no pot permetre’s uns pressupostos regressius. El compromís establert al Pacte Nacional per l’Educació d’arribar al 6% del PIB ha de ser recollit per la Llei i assumit pel Parlament. Per garantir la cohesió social i el desenvolupament econòmic, l’educació ha de ser una prioritat i s’ha d’avançar en la seva gratuïtat i en la seva millora.

• La Llei d’Educació de Catalunya ha de trencar la dualització del sistema educatiu i evitar la segregació de l'alumnat.

• L’educació pública s’ha de sustentar en els valors democràtics, de respecte, solidaritat, i de lliure pensament, on totes les opcions religioses i ideològiques es puguin expressar de forma lliure i responsable.

(+)http://www.fapac.net/actenov08

Més qualitat i més equitat!

Cap aula saturada!

Més suport a les AMPA!

Transport escolar: un dret!

Suport als menjadors!

Esport escolar per a tots i totes!

No a les aules "bolet"!

Més manteniment dels centres!

Diumenge 30 de novembre - 12:00 - Parc de la Ciutadella

Mares i Pares per l'educació pública!

diumenge, 16 de novembre de 2008

Eleccions consells escolars dels centres educatius públicsEl Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius.

Les funcions principals del Consell són l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels projectes que desenvolupen l'activitat educativa del centre (article 127 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació; BOE núm. 106 del 04/05/2006).

Composició del Consell Escolar


El Consell Escolar, el formen:
- El/la director/a del centre.
- El/la cap d'estudis.
- Un/a regidor/a o representant de l'ajuntament del terme municipal on es trobi el centre.
- Un nombre de professors i professores, elegits pel claustre, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
- Un nombre de pares i mares i d'alumnes, elegits per ells i entre ells, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
- Un/a representant del personal d'administració i serveis del centre.
- El/la secretari/ària del centre.

L'associació de pares i mares més representativa del centre designa un/a representant en el Consell Escolar.Els alumnes poden ser elegits membres del Consell Escolar a partir del 1r curs d'ESO.

En els centres d'educació especial i en el centres ordinaris amb unitats específiques d'educació especial, també forma part del Consell Escolar un/a representant del personal d'atenció educativa complementària. Així mateix, els centres que imparteixin formació professional poden incorporar al seu Consell Escolar un/a representant del món de l'empresa, designat per les organitzacions empresarials, en els termes que marca la normativa.

El Consell Escolar del centre ha d'establir el nombre de representants de cada sector respectant els criteris generals de composició.

Eleccions als consells escolars

Les eleccions per a la constitució inicial o la renovació parcial dels membres del Consell Escolar, les convoca la direcció del centre amb un mínim de quinze dies hàbils d'antelació a la data de realització de les votacions. El director o la directora de cada centre ha d'organitzar accions per impulsar la participació del diferents sectors de la comunitat educativa.

Tenen dret a votar per elegir els representants:
- dels pares i les mares, el pare i la mare de cada alumne/a escolaritzat/ada en el centre o, si és el cas, els seus tutors legals;
- de l'alumnat, tot l'alumnat a partir de l'educació secundària obligatòria,
- del professorat, tots els professors que integren el claustre,
- del personal d'administració i serveis, tot el personal d'administració i serveis que presta serveis al centre.

Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la meitat dels membres representants de l'alumnat i dels pares d'alumnes.

La vacant que es produeix en el Consell Escolar és ocupada pel procediment establert al reglament de règim intern del centre. Si aquest no ho preveu, és ocupada pel següent candidat/a més votat/ada en les darreres eleccions. El nou membre s'ha de nomenar pel temps que restaVa de mandat a la persona que ha causat la vacant. Si no hi ha més candidats per cobrir-la, aquesta queda sense cobrir fins a la propera renovació del Consell Escolar.

Calendari 2008

Les eleccions a membres dels sectors electius es convoquen els anys parells. Tot el procés s'ha de portar a terme entre el 2 de novembre i el 15 de desembre de 2008, de tal manera que:
- quedin constituïdes les meses electorals abans del 12 de novembre;
- es portin a terme les eleccions dels representants dels diferents sectors entre el 23 de novembre i l'1 de desembre i
- quedi constituït el nou Consell Escolar abans del 15 de desembre.

© Generalitat de Catalunya

dilluns, 10 de novembre de 2008

Queixa a la regidora


Si feu clic sobre la imatge la veureu mes gran.

Les escoles públiques de Sant Feliu estan descontentes amb la línia que està marcant la regidoria d'Educació des de fa uns quants mesos. El malestar és tal que han presentat de manera conjunta una queixa, signada per les presidentes dels Consells Escolars i els presidents de les AMPES corresponents.
La queixa es va presentar el passat 7 d'octubre i fonamentalment es refereix a les següents qüestions:

1 - La reducció de sessions de piscina que reben els alumnes de Cicle Inicial, notificada un cop ja iniciat el curs.


2 - La reconversió de part de l'espai de les pistes d'atletisme en un camp de futbol, que ha comportat que algunes activitats d'atletisme no es puguin realitzar. A això cal afegir que aquests espais no estan prou nets ni tenen un bon manteniment, i que fan que les escoles es replantegin el seguir oferint aquestes activitats.


3 - La retallada de les activitats a les escoles, especialment a les ja poques que s'oferien a Educació Infantil: 'El Patge Shelim' i 'El Bagul de la Garsa i el Drac'.


4 - El deficient servei de neteja a les escoles, repetidament comunicat a l'Ajuntament i sense cap millora efectiva en els darrers anys.


5 - La retirada del servei de préstec gratuït d'escenaris, taules i cadires per a algunes festes que organitzen les escoles i/o les ampes. Això va ser especialment punyent el passat fi de curs, en rebre la notificació a pocs dies de la celebració, amb l'organització de tots els actes ja tancada i a plena marxa.

diumenge, 9 de novembre de 2008

Gran Partit

Un gran partit del EBCB Santfeliuenc-Pau Vila,ho han donat tot i s'han divertit molt però... han perdut contra l'equip de Cornellà SAMC99 de 7 punts,27-20.

Cal donar suport a aquests nens i nenes de tercer i quart.

Pròxim Partit:
EB CB SANTFELIUENC-PAU VILA-EE LLOR "B"

Dia:
15/11/2008

Hora 9:00

Lloc:
Palau Municipal d'Esports

Us Esperem!!

dijous, 6 de novembre de 2008

Dos amics

Dos amics anaven junts per un camí quan veieren sortir un ós enorme que llançava terribles rugits.

-Socors! Auxili! - van cridar
El més prim dels dos no va trigar a trobar refugi entre les branques d'un arbre, però el seu amic, massa gras, no va poder fer el mateix.

- Dóna'm la mà i puja'm! - va suplicar - Corre! afanya't!

- No puc! - va replicar el més prim mentre pujava cada cop més amunt - Si ajudo a algú tan gras com tu corro el risc de caure .. i no vull que l'ós em devori!

La temible fera guanyava terreny poc a poc. De la seva boca en sortien rugits temibles, i cada vegada s'anaven apropant més a l'homenet gras. Però de sobte, es va deixar caure a terra.

"He sentit a dir que un ós mai ataca a un cadàver" - es va dir per a ell el viatger - "Em faré el mort".

Immòbil, es va fer el mort, mentre l'ós l'anava ensumant. Després l'animal se'n va anar, realment convençut que l'home estava mort.

Quan l'ós se n'havia anat, l'altre viatger va baixar de l'arbre i li va dir al seu amic:

- Has tingut molta sort! Te n'has escapat pels pèls! Em pregunto per què se n'haurà anat l'ós. Fins i tot m'ha semblat que et xiuxiuejava alguna cosa a l'orella! - va dir - Que t'ha dit?

- L'ós m'ha recomanat que no torni a viatjar, d'ara endavant, amb algú que només pensa en sí mateix i que no ofereix ajuda quan la teva vida està en perill. És en els moments difícils quan es reconeix als veritables amics.

I amb aquestes paraules, l'home va seguir el seu camí sol.


*********

"Aquell que només pensa en sí mateix, perd els seus amics"

diumenge, 2 de novembre de 2008

Castanyada'08


L'any passat vam decidir posar butifarres per a les mares i pares i per descomptat les castanyes per a les nenes i els nens i aquest any a estat la demostració que a les mares i pares de l'escola Pau Vila ens agrada la butifarra,la mistela i per descomptat,la marxa.

Gràcies a tots per l'assistència.

http://www.flickr.com/photos/ampapauvila/

A mesura que ens vagin arribant més fotos les anirem penjant en aquest enllaç.

Tens fotos? Fes-nos-la arribar a través del correu de l'ampa.

Drets d'imatgeTota la informació continguda en aquest blog és de domini públic,és d'elaboració pròpia o s'ha obtingut de la xarxa lliurement i no s'usa amb fins lucratius ni comercials. Si hagués algun element que estigués protegit per drets d'autor o d'imatge i no desitges que aparegui aquí, ens ho comuniques i serà eliminat.

Gràcies!!